Industry News

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Κινητοποίηση για την είσπραξη οφειλών από το ΙΚΑ

Να ενεργοποιήσουν τη δυνατότητα των κατασχέσεων και της χρήσης των άλλων αναγκαστικών μέτρων είσπραξης των οφειλών, δίδοντας προτεραιότητα στις επιχειρήσεις με τις περισσότερο επισφαλείς απαιτήσεις, καλεί η διεύθυνση Ασφάλισης του ΙΚΑ τα υποκαταστήματα του φορέα. Σε σχετικό έγγραφο υπενθυμίζονται όλα τα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, συμπεριλαμβανομένης και της ποινικής δίωξης. «Υστερα από την επεξεργασία των στοιχείων των οφειλετών με οφειλές άνω των 300.000 ευρώ... διαπιστώσαμε ότι δεν έχουν ληφθεί σε ικανοποιητικό επίπεδο τα προβλεπόμενα αναγκαστικά μέτρα είσπραξης των οφειλών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.Δ. 356/74-ΚΕΔΕ και άλλους νόμους» αναφέρεται στο έγγραφο με το οποίο ζητείται από τις υπηρεσίες να προβούν σε όλα τα μέτρα για την αύξηση των εσόδων.

Οι αρμόδιοι της Διεύθυνσης Ασφάλισης ζητούν να δίδεται προτεραιότητα «στους οφειλέτες με τα μεγαλύτερα ποσά και σε αυτούς των οποίων οι οφειλές θεωρούνται επισφαλείς». Επιπροσθέτως, υπενθυμίζεται ότι πρέπει οπωσδήποτε να επιβάλλονται κατασχέσεις επί ακινήτων ή κινητών περιουσιακών στοιχείων, κατά όλων των οφειλετών, καθώς επίσης και να εγγράφονται υποθήκες για διασφάλιση της οφειλής, κυρίως πριν από τη ρύθμισή της.

Με το ίδιο έγγραφο υπενθυμίζεται ότι ποινική δίωξη «για τη διάπραξη των αδικημάτων της υπεξαίρεσης για μη καταβολή των εργοδοτικών εισφορών, ασκείται... αυτεπάγγελτα...».

Ομως, ενώ το ΙΚΑ δηλώνει αποφασισμένο να τηρήσει την ισχύουσα νομοθεσία περί είσπραξης οφειλών, τα αρμόδια στελέχη του, με δεύτερο έγγραφο, ζητούν από τις υπηρεσίες να προβούν στη διαγραφή βεβαιωμένων οφειλών του Δημοσίου. Ειδικότερα, η εντολή για τη διαγραφή αφορά τις έως την 1.1.93 οφειλές της ΕΑΣ, τις μέχρι 31/11//01 οφειλές των προβληματικών καθώς και παλαιότερες οφειλές της ΠΥΡΚΑΛ και της Αθηναϊκής Χαρτοποιίας.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Συνέδριο "Managing the credit risk cycle based on results"

Η Διαχείριση Ληξιπρόθεσμων Οφειλών (Collections) βρίσκεται τον τελευταίο καιρό στην πρώτη γραμμή ενδιαφέροντος των τραπεζικών οργανισμών.

Αποτελώντας πλέον αναπόσπαστο μέρος της επιτυχούς λειτουργίας τους, τα Collections επιδεικνύουν άμεση και καταλυτική επίδραση στην οργανική κερδοφορία των τραπεζών, προσφέροντας όχι μόνο έσοδα αλλά και σημαντική πληροφόρηση για τη συμπεριφορά των πελατών.

To συνέδριο στοχεύει στην ανάδειξη της αποδοτικής και αποτελεσματικής Διαχείρισης Ληξιπρόθεσμων Οφειλών, τόσο ως μέρος του συνολικού πιστωτικού κύκλου των τραπεζικών οργανισμών όσο και ως ανεξάρτητη επιχειρηματική μονάδα.

Διαβάστε περισσότερα...

Δηλώστε συμμετοχή...

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ρυθμίσεις οφειλών από τις τράπεζες προς αποφυγήν πλειστηριασμών

Ασύμφορες οι εκποιήσεις ακινήτων με τιμή εκκίνησης την αντικειμενική αξία

Η κρίση στην αγορά κατοικίας θα συνεχιστεί και το 2009 με κυρίαρχο χαρακτηριστικό την κατακόρυφη πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες. Σύμφωνα με τα σενάρια των τραπεζών, η πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες στη διάρκεια του τρέχοντος έτους θα κινηθεί στα επίπεδα του 11% – σε σύγκριση με το 2008. Αυτό σημαίνει ότι σωρευτικά την περίοδο 2007–2009 η πτώση των επενδύσεων σε κατοικίες θα υπερβεί το 36,3% σε σύγκριση με το 2005, όταν δηλαδή η οικοδομική δραστηριότητα έφτασε σε επίπεδα ιστορικού ρεκόρ.

Πιστοποιημένα Επαγγελματικά Περιγράμματα: Υπάλληλος Οικονομικών Υπηρεσιών

Αναζητώντας το καταλληλότερο επαγγελματικό περίγραμμα για τα άτομα που εργάζονται σε τμήματα εισπράξεων εντοπίσαμε το πιστοποιημένο επαγγελματικό περίγραμμα του "Υπάλληλου Οικονομικών Υπηρεσιών".

Στο αντικείμενο εργασίας του περιλαμβάνεται κατά βάση η επικουρική συμμετοχή του σε όλο το φάσμα των δραστηριοτήρων της επιχείρισης, που σχετίζονται με την οικονομική λειτουργία, με ιδιαίτερο όμως βάρος στον τομέα της χρηματο-οικονομικής οργάνωσης και διοίκησης.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάζεται το επισυναπτόμενο αναλυτικό περίγραμμα.

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Πλημμύρα από τα απλήρωτα χρέη

Τα νοικοκυριά και οι επιχειρήσεις που αδυνατούν να πληρώσουν τις μηνιαίες δόσεις του δανείου τους αυξάνονται με γρήγορο ρυθμό, όμως οι τράπεζες συνεχίζουν να υποβαθμίζουν το θέμα, ανακοινώνοντας για τα δάνεια σε καθυστέρηση στοιχεία που δεν ανταποκρίνονται στα πραγματικά, υποστηρίζουν στελέχη τραπεζών.

Υπάλληλοι που εργάζονται στα τμήματα καθυστερήσεων αναφέρουν μεγάλη αύξηση του όγκου εργασίας, καθώς έχουν αυξηθεί αλματωδώς τα δάνεια, κυρίως καταναλωτικά, που δεν εξυπηρετούνται. Αναφέρουν ότι έχει αυξηθεί ο αριθμός των δανείων που δεν εξυπηρετούνται για πάνω από 90 μέρες επί του συνόλου των χορηγήσεων. Το τελευταίο είναι ένα ποιοτικό στοιχείο που δεν καταγράφεται, σε αντίθεση με τον δείκτη «μη εξυπηρετούμενων δανείων», που βασίζεται στα υπόλοιπα των χορηγήσεων και είναι κυρίως ποσοτικό.

Η χειροτέρευση δεν απεικονίζεται ευκρινώς μέχρι στιγμής στον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων (NPL, Non-Performing Loans). Κορυφαίοι τραπεζίτες καθησυχάζουν, αναφέροντας ότι δεν παρατηρείται σημαντική αύξηση των ανωτέρω δανείων παρά την επιβράδυνση του ρυθμού ανάπτυξης. Το υποστηρίζουν αυτό, πρώτον επειδή πιστεύουν ότι μεγάλο μέρος των δανείων σε καθυστέρηση τελικά θα διακανονιστεί, οπότε θα «καταχωρηθούν» ως ενήμερα και, δεύτερον, επειδή έχουν εξασφαλίσεις (προσημειώσεις κ.λπ.) για τα υπόλοιπα δάνεια.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι η μοναδική ίσως χώρα στη δυτική Ευρώπη όπου οι τράπεζες δηλώνουν άλλον δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων στην Τράπεζα της Ελλάδος κι άλλον ανακοινώνουν στο ευρύ επενδυτικό κοινό. Γι' αυτό αναλυτές ξένων οίκων ζητούν να πληροφορηθούν τα στοιχεία που στέλνονται στην κεντρική τράπεζα. Ο δείκτης μη εξυπηρετούμενων δανείων που δίνουν στην ΤτΕ είναι υψηλότερος και πιο αντιπροσωπευτικός της κατάστασης του χαρτοφυλακίου τους.

Τακτικές είσπραξης σε περιόδους οικονομικής ύφεσης

 

Είναι απόλυτα φυσιολογικό κατά τη διάρκεια οικονομικής ύφεσης να γίνεται επαναπροσδιορισμός των τακτικών που ακολουθούνται από τα τμήματα εισπράξεων. Γενικά υπάρχουν δύο γραμμές που μπορεί κάποιος να ακολουθήσει:

Διαχείριση των προβληματικών επιχειρήσεων

 Το ακόλουθο άρθρο είναι αποσπάσματα από παλαιότερο δημοσίευμα του Βήματος το οποίο θεωρούμε ότι έχει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία για τη διαχείριση των προβληματικών εταιρειών από τα τμήματα πιστώσεων.

Οι υπερχρεωμένες επιχειρήσεις έχουν προκύψει εξαιτίας κυρίως πέντε παραγόντων:

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Πόσα θα δανεισθούν φέτος επιχειρήσεις και νοικοκυριά

Αυξάνεται σταθερά η δανειακή επιβάρυνση νοικοκυριών και επιχειρήσεων ως ποσοστό του εγχώριου ΑΕΠ παρά την τάση επιβράδυνσης των τελευταίων μηνών. Τα δάνεια προς επιχειρήσεις ως ποσοστό του ΑΕΠ αγγίζουν το 54% ενώ φθάνουν το 47,6% για τους ιδιώτες.

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι εταιρείες που κερδίζουν από την κρίση

Ο τομέας διαχείρισης απαιτήσεων από οφειλές προς τις τράπεζες και άλλους Οργανισμούς, αποτελεί μια αναπτυσσόμενη αγορά, ενόψει μάλιστα της αύξησης των καθυστερήσεων, που προοιωνίζεται η οικονομική ύφεση.

Αυξάνονται σημαντικά οι καθυστερήσεις στις πληρωμές πιστωτικών καρτών στις ΗΠΑ

Εξαιρετικά δυσοίωνοι διαφαίνονται οι επόμενοι μήνες για τις πιστωτικές κάρτες και τα δάνεια αυτοκινήτων, σύμφωνα με σημερινή έκθεση του διεθνούς οίκου Fitch Ratings, αφού ολοένα και πληθαίνουν οι καταναλωτές που αδυνατούν να καλύψουν τις μηνιαίες δόσεις.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders