Προβλέψεις

Προβληματισμός από την αύξηση στις επισφάλειες

Στα 7,33 δισ. ευρώ ανήλθε το συνολικό ποσό των προβλέψεων των ελληνικών και των κυπριακών τραπεζών το 2010, σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία των ισολογισμών από την «Πήγασος Χρηματιστηριακή ΑΕΠΕΥ».

Υπενθυμίζεται, ότι το 2009, οι συνολικές προβλέψεις των ελληνικών και κυπριακών πιστωτικών ιδρυμάτων είχαν ανέλθει σε 6,54 δισ. ευρώ. Με εξαίρεση της Τ-Bank(Aspis Bank), την Αγροτική Τράπεζα, την Geniki Bank και την Proton Bank, όλες οι υπόλοιπες τράπεζες αύξησαν τις προβλέψεις τους το έτος 2010 σε σχέση με το 2009.

 

Στο 8% των δανείων οι επισφάλειες για το 2009

Καλύτερα των αρχικώς αναμενόμενων θα είναι τα επίπεδα του δείκτη μη εξυπηρετούμενων δανείων για τη χρήση 2009.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Capital.gr, το γεγονός ότι οι τράπεζες προέβησαν στο σχηματισμό υψηλότατων προβλέψεων στο τελευταίο τρίμηνο του έτους, είχε ως αποτέλεσμα «ελάφρυνση» του δείκτη επισφαλειών.
 

Παρατείνεται έως τις 30/6 η αναστολή πλειστηριασμών α' κατοικίας

Την παράταση έως τις 30 Ιουνίου 2010 της αναστολής των πλειστηριασμών πρώτης κατοικίας για ληξιπρόθεσμα χρέη ύψους έως και 200.000 ευρώ επικύρωσε η Βουλή ψηφίζοντας κατά πλειοψηφία την τροποποιημένη πράξη νομοθετικού περιεχομένου.

 

Η εικόνα των καθυστερήσεων στο πρώτο εξάμηνο

Οπως προκύπτει από τα στοιχεία, στο πρώτο εξάμηνο του έτους σημειώθηκε αύξηση των καθυστερήσεων στην αποπληρωμή των δανείων. Ενδεικτικά, στο τέλος Ιουνίου οι καθυστερήσεις στις πληρωμές δόσεων για δάνεια της Εθνικής Τράπεζας ανήλθαν στο 5,1% (των συνολικών δανείων της τράπεζας), έναντι 4,5% που ήταν στο τέλος Μαρτίου.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Στο 5,5% τα καθυστερούμενα δάνεια από αρχές του έτους

Προς το επίπεδο του 5,5% κινούνται τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της τραπεζικής αγοράς τους πρώτους μήνες του έτους, διαμορφώνοντας ένα μέσο όρο που ενισχύει την ανησυχία για το μέγεθος των επισφαλειών φέτος.

ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ: Eurobank Εrgasias: Διπλάσιες προβλέψεις περιορίζουν τα κέρδη

Στο ποσό των 886 εκατ. ευρώ ανέρχονται οι προβλέψεις που έλαβε η Eurobank [EFGr.AT] Σχετικά άρθρα για τη χρήση 2008 και είναι υπερδιπλάσιες του 2007, με στόχο τη θωράκιση του ισολογισμού. Τα καθαρά κέρδη του Ομίλου διαμορφώθηκαν στα 652 εκατ. ευρώ, κατά 20% μειωμένα έναντι του προηγούμενου έτους. Προ προβλέψεων καταγράφηκε αύξηση κατά 6%, στο 1,6 δισ. ευρώ.

Προτεραιότητα παραμένει η ενίσχυση της οργανικής κερδοφορίας προ προβλέψεων, ο αυστηρότερος έλεγχος των κινδύνων, η περαιτέρω βελτίωση της ποιότητας του χαρτοφυλακίου και ο περιορισμός του κόστους λειτουργίας σε όλα τα επίπεδα, αναφέρει σε δήλωσή του ο διευθύνων σύμβουλος, Νίκος Νανόπουλος, ο οποίος προσθέτει ότι η τράπεζα στηρίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά και συνεχίζει να συνδράμει στη σταθεροποίηση των οικονομιών της Κεντρικής και Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Οι συνολικές προβλέψεις της χρήσης ανήλθαν σε 886 εκατ. ευρώ, έναντι 401 εκατ. ευρώ το 2007, ενώ μόνο το τέταρτο τρίμηνο ελήφθησαν πρόσθετες προβλέψεις ύψους 240 εκατ. ευρώ. Οι κανονικές προβλέψεις, ύψους 646 εκατ. ευρώ, αντιστοιχούν στο 1,27% των μέσων χορηγήσεων, έναντι 1,01% το 2007.

Οι προβλέψεις καλύπτουν το 74% των μη εξυπηρετούμενων δανείων ή το 90% συμπεριλαμβανομένων και των πρόσθετων προβλέψεων. Λαμβανομένων υπόψη των εξασφαλίσεων, ο δείκτης κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων δανείων υπερβαίνει το 100%. Το ποσοστό των μη εξυπηρετούμενων δανείων διαμορφώθηκε σε 2,7% επί των συνολικών χορηγήσεων του Ομίλου, από 2,4% το 2007.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders