Χρησιμοποιώντας τις πιστωτικές κάρτες είσαι πάντοτε ζημιωμένος?

Η πρόταση αυτή δεν είναι αληθινή! Ακολουθώντας τον επόμενο βασικό κανόνα μάλλον θα κερδίζετε εις βάρος των τραπεζών:

πληρώνοντας κάθε μήνα έως και την ημερομηνία λήξης του λογαριασμού όλο το υπόλοιπο της κάρτας και όχι μόνο το ποσό της ελάχιστης καταβολής.

Για να μην φουσκώνει η κάρτα σας δεν πρέπει να κάνετε:

  • Δεν πρέπει να πληρώνετε μετά την ημερομηνία λήξης. Ακόμη και εάν πληρώσετε όλο το ποσό πριν να εκδοθεί ο επόμενος λογαριασμός τότε θα χρεωθείτε με τόκους συνήθως από την ημερομηνία της αγοράς και όχι την ημερομηνία πληρωμής (όπως ήταν παλαιότερα!).
  • Δεν πρέπει να σηκώνετε μετρητά από την πιστωτική κάρτα. Η ανάληψη μετρητών επιβαρύνεται με εφάπαξ έξοδα καθώς και υψηλότερα επιτόκια σε ορισμένες περιπτώσεις. Εάν συχνά χρειάζεστε μετρητά πιθανόν σας συμφέρει να κάνετε χρήση προϊόντων τύπου "ανοικτού δανείου".
  • Δεν πρέπει να πληρώνετε ποσά μικρότερα του υπολοίπου. Εάν τα χρήματα δεν σας φτάνουν καταθέστε όσο περισσότερα χρήματα μπορείτε να διαθέσετε. Τα επιτόκια των καρτών μπορεί να φτάνουν έως και το 20%. Είναι αυτοκτονία να έχετε χρήματα σε καταθετικό λογαριασμό, τυπικά επιτόκια έως 4%, και να μην πληρώνετε όλο το υπόλοιπο, αφού το ποσό που απομένει τοκίζεται με επιτόκιο πάνω από 10% έως 20%.
  • Να ζητήσετε να μην σας χρεώνει η τράπεζα την ετήσια συνδρομή. Πολλές τράπεζες σας χρεώνουν έως και 75€ για την ετήσια συνδρομή. Άλλες τράπεζες δίνουν τις πιστωτικές δωρεάν για κάποιο χρονικό διάστημα ή και για πάντα. Ζητήστε από την τράπεζά σας να μην σας χρεώνει την ετήσια συνδρομή. Εάν σας αρνηθούν ζητείστε να ακυρώσετε την κάρτα σας - τότε οι περισσότερες τράπεζες θα το αποδεχθούν για να μην σας χάσουν από πελάτη - ειδικά εάν είστε καλός πελάτες δηλαδή πληρώνετε αρκετούς τόκους.
  • Πληρωμή μέσω ανοικτού δανείου. Εφόσον δεν έχετε χρήματα για να εξοφλήσετε το σύνολο του υπολοίπου της κάρτας τότε σας συμφέρει την ημερομηνία πληρωμής να δανειστείτε από κάποιο λογαριασμό "ανοικτού δανείου" που δεν σας χρεώνει με έξοδα ανάληψης και να εξοφλήσετε την κάρτα. Με αυτόν τον τρόπο δεν θα πληρώσετε καθόλου τόκο για το διάστημα από την αγορά έως και την ανάληψη από το ανοικτό δάνειο.
Σημαντική σημείωση: τα ποσά που αναφέρονται είναι ενδεικτικά - ενδέχεται σε ορισμένες τράπεζες να υπάρχουν μικρότερες χρεώσεις ή επιτόκια. Σε κάθε περίπτωση το καλύτερο είναι να συζητήσετε με την Τράπεζά σας ώστε να σας ενημερώσουν για τις σχετικές χρεώσεις.
Designed and developed by: Infowonders