Όραμα και Στόχοι Ιστοσελίδας

Από την οπτική γωνία του Οφειλέτη

Το όραμα των δημιουργών της ιστοσελίδας CreditCollection.gr είναι να παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες σε όλους τους οφειλέτες οι οποίοι αντιμετωπίζουν προβλήματα με την εύρυθμη διεκπεραίωση των υποχρεώσεων τους ώστε να μπορέσουν να διαχειριστούν την κατάσταση με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις υπηρεσίες μας.

Από την οπτική γωνία του Υπεύθυνου Είσπραξης

Το όραμα των δημιουργών της ιστοσελίδας CreditCollection.gr είναι να αποτελέσει ένα μοναδικό σημείο αναφοράς για όλα τα θέματα που αφορούν στην διαχείριση των ληξιπρόθεσμων απαιτήσεων όπως επίσης και συγγενικές περιοχές όπως η διαχείριση των απαιτήσεων - πιστώσεων (account receivables).

Ο Στόχος μας είναι η κάλυψη όλων των αναγκών για:

  • πληροφόρηση,
  • βέλτιστες πρακτικές και διαδικασίες και
  • μεταφορά τεχνογνωσίας

μέσω της συνεργασίας και επικοινωνίας όλων των εμπλεκόμενων μερών ήτοι

  • Των πιστωτών (π.χ. Τραπεζικά Ιδρύματα),
  • Εισπρακτικών εταιρειών,
  • Δικηγορικών Γραφείων,
  • Παρόχων Τεχνολογίας και
  • Επαγγελματιών του χώρου που υποστηρίζουν καθημερινά τη διαχείριση και εκτέλεση των αντίστοιχων λειτουργιών

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε τις υπηρεσίες μας.

Designed and developed by: Infowonders