Νομοθεσία - Ρυθμιστικό Πλαίσιο

Οι υπηρεσίες εισπράξεων απαιτήσεων λειτουργούν στις Ηνωμένες Πολιτείες βάσει του Νόμου για τις Αμερόληπτες Πρακτικές Είσπραξης Απαιτήσεων - Fair Debt Collections Act (FDCPA) ο οποίος θεσπίστηκε από την Ομοσπονδιακή Επιτροπή Εμπορίου (Federal Trade Commission - FTC). Ο νόμος ορίζει τις ακριβείς οδηγίες με σκοπό να προστατευθούν οι καταναλωτές από κατάχρηση, παραπλάνηση και αθέμιτες πρακτικές είσπραξης των οφειλών τους.

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμα αντίστοιχη νομολογία, πολύ πιθανόν στο μέλλον να διαμορφωθεί το ανάλογο θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας των εισπρακτικών εταιρειών αλλά και των αντίστοιχων τμημάτων των πιστωτικών ιδρυμάτων.

Για το σκοπό αυτό θα προσπαθήσουμε να μεταφέρουμε το Νόμο στα Ελληνικά ώστε να βοηθήσουμε στη διαμόρφωση μίας δεοντολογίας είσπραξης απαιτήσεων την οποία θεωρούμε απαραίτητη για την υγιή ανάπτυξη του κλάδου και την ουσιαστική συνεισφορά στο κοινωνικό σύνολο.
Η πρωτότυπη έκδοση στα αγγλικά είναι επίσης διαθέσιμη σε μορφή PDF.
ΣυνημμένοΜέγεθος
Fair Debt Collection Practices Act (FDCPACT).pdf125.56 KB
Designed and developed by: Infowonders