Αποποίηση Ευθύνης

Όλο το περιεχόμενο του παρόντος ιστοχώρου (web site) παρατίθεται βάσει της αρχής της καλής πίστης.

Σημειώνεται ότι, το πνεύμα των πληροφοριών και δεδομένων που αναγράφονται είναι γενικό και σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι αυτά παρουσιάζονται, προκειμένου να υποβοηθήσουν την υλοποιηση ή την αποτροπή συγκεκριμένης ενέργειας.

Υπό το πρίσμα αυτό, ο ιστοχώρος δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για ενδεχόμενη ζημία του εκάστοτε επισκέπτη / χρήστη των πληροφοριών που παρουσιάζονται στις ιστοσελίδες του, από την ανάγνωση και τη χρήση του περιεχομένου και πληροφοριών που βρίσκονται σε αυτόν τον ιστοχώρο.

Η αναδημοσίευση και χρήση των πληροφοριών είναι ελεύθερη, υπό τον όρο να αναφέρεται η πηγή προέλευσης.

Η ανάγνωση και χρήση των πληροφοριών της ιστοσελίδας δηλώνουν ανεπιφύλακτη αποδοχή των ανωτέρω όρων και προϋποθέσεων, καθώς και ενδεχόμενων τροποποιήσεων.


Το σύνολο των ιστοσελίδων διατίθεται προς χρήση, υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που αναφέρονται στην παρούσα δήλωση.

Designed and developed by: Infowonders