10 Οκτωβρίου ξεκινάει λειτουργία η Επιχειρησιακή Μονάδα Είσπραξης Φορο-οφειλών

Από τις 10 Οκτωβρίου ξεκινάει και επισήμως η αναζήτηση των οφειλετών του Δημοσίου από τις ελεγκτικές εταιρείες και τους δικηγόρους στους οποίους θα ανατεθούν οι υποθέσεις των φορολογούμενων.

Από την ημερομηνία αυτή ξεκινάει η λειτουργία της Επιχειρησιακής Μονάδας Είσπραξης της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογικών Ελέγχων και Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

 

Θα παίρνει τις προς έλεγχο υποθέσεις από τις εφορίες και θα τις παρουσιάζει στους ελεγκτές. Αυτοί θα εκδηλώνουν προτίμηση για κάθε υπόθεση που ενδιαφέρονται να αναλάβουν και θα γίνεται ανάθεση, στην εταιρεία που θα επιλέξει η Επιχειρησιακή Μονάδα.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι θα μεσολαβήσει κάποιο χρονικό διάστημα από την ημερομηνία αυτή μέχρι την ανάθεση της υπόθεσης σε κάποια εισπρακτική εταιρεία.

Πηγή: ΕΝΕΤ.gr

Designed and developed by: Infowonders