Τουρκικές Εισπρακτικές Εταιρείες ανέλαβαν 5 εκατομμύρια δάνεια

Οι τουρκικές τράπεζες πώλησαν περίπου πέντε εκατομμύρια ανείσπρακτους λογαριασμούς σε εταιρείες είσπραξης απαιτήσεων από το 2007.

Από τα 6,6 δισεκατομμύρια λίρες (3,5 δισ. δολ.) των μη-εξυπηρετούμενων δανείων (NPL) που πωλήθηκαν, το 52% ήταν προσωπικά δάνεια και πιστωτικές κάρτες και το 48% εμπορικά δάνεια, σύμφωνα με τον κ. Hasan Tengiz, γενικό διευθυντή της Girisim Varlik Yonetim AS, μίας από τις εισπρακτικές εταιρείες.

Οι τουρκικές τράπεζες εξακολουθούν να κατέχουν 18,6 δισεκατομμύρια λίρες σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Η Τουρκία διαθέτει οκτώ (8) εκγεκριμένα γραφεία είσπραξης οφειλών τα οποία ανταγωνίζονται για την αγορά των μη εξυπηρετούμενων λογαριασμών σε δημοπρασίες των Τραπεζών.

Πηγή: Bloomberg

Designed and developed by: Infowonders