Σημαντική πρωτοβουλία του ∆ημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου για ανακούφιση οφειλετών του ∆ήμου

Μία σημαντική πρωτοβουλία-πρόταση ανέλαβε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, με σκοπό την ανακούφιση των οφειλετών στους Δήμους από κάθε αιτία, αλλά και την ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως και υποχρεούνται καταβολής εισφοράς σε χρήμα.

Συγκεκριμένα, ο Ανδρέας Ευθυμίου με επιστολή που απέστειλε στους Υπουργούς Εσωτερικών, κ. Ευριπίδη Στυλιανίδη, ΥΠΕΚΑ, κ. Ευάγγελο Λιβιεράτο και Οικονομικών, κ. Ιωάννη Στουρνάρα, προτείνει την επέκταση και για τους ΟΤΑ των νέων διατάξεων που αφορούν την ρύθμιση των ληξιπρόσθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, καθώς και την τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ 2 Α) που αφορά τον τρόπο καταβολής της εισφοράς σε χρήμα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως.

Ειδικότερα, σχετικά με τη ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών, στην επιστολή του ο Δήμαρχος τονίζει τα εξής: “είναι γνωστό σε όλους, ότι εξαιτίας της πρωτοφανούς εξοντωτικής φορολογίας, που έχει επιβληθεί την τελευταία τριετία, της μείωσης των αποδοχών και της ανεργίας που μαστίζει τη χώρα, οι Πολίτες και οι Δημότες μας ειδικότερα, βρίσκονται σε πραγματική αδυναμία εξόφλησης των πάσης φύσεως χρεών τους και αντίστοιχα οι Δήμοι αδυνατούν να εισπράξουν τα οφειλόμενα. Ο Δήμαρχος επισημαίνει ότι λόγοι Δημοσίου συμφέροντος επιβάλλουν να γίνει άμεσα επέκταση της ρύθμισης των οφειλών και στους ΟΤΑ, για οποιαδήποτε οφειλή και από οποιαδήποτε αιτία προερχόμενη, έτσι ώστε και οι Δήμοι να αυξήσουν τα έσοδά τους και οι Πολίτες να μην οδηγούνται στην απόγνωση και την καταστροφή.

Παράλληλα, στην προσπάθεια των υπηρεσιών να εισπράξουν τις οφειλές από εισφορά σε γη, διαπιστώθηκε, ότι η διάταξη του άρθρου 4 του Π.Δ 5/1986 είναι αδικαιολόγητα ανελαστική και αυστηρή, υπό τις παρούσες μάλιστα οικονομικές συνθήκες ουσιαστικά ανεφάρμοστη, αφού τα τεράστια ποσά που καλούνται να πληρώσουν για εισφορά σε γη χιλιάδες πολίτες δεν συναρτώνται με αντίστοιχα εισοδήματα από τα ακίνητα αυτά. Αντίθετα, εξαιτίας της πρωτοφανούς εξοντωτικής φορολογίας που έχει επιβληθεί στην ακίνητη περιουσία την τελευταία τριετία και όσων αναφέρονται παραπάνω, οι Δημότες μας αδυνατούν να καταβάλλουν τα παραπάνω ποσά της εισφοράς και μάλιστα με τον ανελαστικό και ανεδαφικό τρόπο που προβλέπει η διάταξη”.

Προκειμένου να δοθεί μία λύση, ο Δήμαρχος προτείνει την τροποποίηση του άρθρου 4 του Π.Δ. 5/1986 (ΦΕΚ2Α) με την παρακάτω διάταξη, ως εξής:
“1. Οι εισφορές σε χρήμα ή το μετά την είσπραξη του 20 % μέρος τους
καταβάλλονται :
α) Μέχρι του ποσού των 600 Ευρώ σε 18 ισόποσες άτοκες μηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο από τη βεβαίωση μήνα. Κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 20 Ευρώ.
β) Από ποσό 601 Ευρώ μέχρι το ποσό 1500 Ευρώ σε 18 ισόποσες άτοκες τριμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέσα στον επόμενο μήνα από τη βεβαίωση στο αρμόδιο Δημόσιο Ταμείο. Η καταβολή τους αρχίζει στη διάρκεια του τριμήνου που βεβαιώθηκε, κάθε δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 50 Ευρώ .
γ) Από ποσό 1501 Ευρώ και πάνω σε 24 ισόποσες άτοκες εξαμηνιαίες δόσεις από τις οποίες η πρώτη καταβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου, η δεύτερη μέχρι 31 Δεκεμβρίου, κλπ.
Αν ο οφειλέτης καταβάλει ολόκληρο το ποσό της εισφοράς μέσα στην προθεσμία καταβολής της πρώτης δόσης ανάλογα με την περίπτωση εκπίπτεται από το Δημόσιο Ταμείο ποσοστό 30% .

Για όλες τις παραπάνω οφειλές επί αποδεδειγμένης αδυναμίας καταβολής των δόσεων σύμφωνα με τον παραπάνω τρόπο , μπορεί να παρέχονται οι διευκολύνσεις οφειλετών σύμφωνα με το άρθρο 170 του ν. 3463 /2006 από το αρμόδιο κάθε φορά όργανο και με τα κριτήρια που ισχύουν για τους οφειλέτες του Δημοσίου”.

Ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, δήλωσε:
“Αναλάβαμε μία σημαντική πρωτοβουλία, ζητώντας από τους αρμόδιους υπουργούς να επεκταθεί και για τους ΟΤΑ η ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, αλλά και να τροποποιηθεί το άρθρο 4 του Προεδρικού Διατάγματος 5/1986 που αφορά τον τρόπο καταβολής της εισφοράς σε χρήμα από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως. Στείλαμε μάλιστα την επιστολή με τις προτάσεις μας και στα θεσμικά όργανα της Αυτοδιοίκησης, στον
Πρόεδρο της ΚΕΔΕ, στον Πρόεδρο της ΠΕΔΑ και στη Νομική Υπηρεσία της ΚΕΔΕ.
Ενεργούμε πάντα με μοναδικό γνώμονα τη στήριξη των δημοτών μας, οι οποίοι αν και θέλουν να πληρώσουν τις οφειλές τους, πολλές φορές αδυνατούν λόγω της οικονομικής κρίσης και των δυσβάσταχτων φόρων που καλούνται να πληρώσουν. Σε εποχές όπως οι σημερινές, όπου οι Δήμοι καλούνται να ανταποκριθούν σε ολοένα και περισσότερες απαιτήσεις, η όποια αύξηση των εσόδων τους είναι ιδιαίτερα κρίσιμη. Γι αυτό πρέπει να διευκολυνθούν από την Πολιτεία οι οφειλέτες, έτσι ώστε να μπορέσουν να καλύψουν τις υποχρεώσεις τους, παρέχοντας τις
αναγκαίες διευκολύνσεις. Από την πλευρά μας θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για την ποιότητα της ζωής των κατοίκων μας, αλλά και για την ορθή λειτουργία του Δήμου, θέτοντας σε προτεραιότητα κοινωνικές πολιτικές ανακούφισης των πολιτών”.

Πηγή: Γραφείο Τύπου του Δήμου Μοσχάτου-Ταύρου

Designed and developed by: Infowonders