Ρύθμιση χρεών για τους οφειλέτες του ΟΓΑ

Ρύθμιση χρεών με ευνοϊκούς όρους για τους οφειλέτες του ΟΓΑ αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού.

Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα παίρνουν βιβλιάρια υγείας και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 6 μηνών.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε περίπτωση που οφείλονται καθυστερούμενες εισφορές άνω των 600 ευρώ και οι δόσεις είναι τριμηνιαίες.

 

Designed and developed by: Infowonders