Ρυθμίστε τώρα τις καθυστερημένες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

ΣΕ 36 Η ΚΑΙ 48 δόσεις για τις μεγάλες εταιρείες και με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ το μήνα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το ΙΚΑ επιχειρήσεις και εργοδότες αλλά και τις εισφορές τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Ταυτόχρονα, οι εργαζόμενοι-δικαιούχοι της Εργατικής Κατοικίας που έχουν συνάψει στεγαστικό δάνειο μέσω ΟΕΚ θα έχουν την ευχέρεια μετάθεσης των δόσεων και αύξησης του χρόνου αποπληρωμής τους σε περίπτωση που χάσουν τη δουλειά τους.

Ωστόσο και οι δύο αυτές ευνοϊκές διατάξεις χρειάζονται πρόσθετες ρυθμίσεις για να ολοκληρωθούν και τεθούν σε ισχύ. Η πρώτη απαιτεί νομοθετική ρύθμιση, αφού περιέχεται στο ασφαλιστικό νομοσχέδιο που θα εισαχθεί στη Βουλή τον άλλο μήνα. Η δεύτερη, για τα στεγαστικά δάνεια των ανέργων, προκειμένου να εφαρμοστεί χρειάζεται η έκδοση κοινής υπουργικής απόφασης (ΚΥΑ) των συναρμόδιων υπουργείων Εργασίας και Οικονομικών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σχετική ρύθμιση είναι θέμα ημερών.

Ως προς τις εισφορές σε καθυστέρηση αξίζει να σημειωθεί ότι στο ΙΚΑ οι επιχειρήσεις χρωστούν άνω των 6 δισ. ευρώ, οι ελεύθεροι επαγγελματίες στον ΟΑΕΕ 1,8 δισ. μόνο από το 2007 και μετά (σ.σ.: και άγνωστο ποσό παλαιότερων ετών) και άνω του 1 δισ. οι αγρότες στον ΟΓΑ.

Σύμφωνα με το σχέδιο του υπουργείου Εργασίας, οι καθυστερημένες εισφορές μπορούν να ρυθμιστούν (σ.σ.: από τα τέλη Ιουνίου που θα δημοσιευτεί ο νόμος) ως εξης:

  • Η μηνιαία δόση δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 200 ευρώ και η διμηνιαία κάτω από 400 ευρώ. Για τους οφειλέτες του ΟΓΑ και του ΟΑΕΕ τα αντίστοιχα ποσά είναι εκατό ευρώ και 200 ευρώ.

 

  • Εάν ο οφειλέτης απολέσει ολοκληρωτικά το δικαίωμα της τμηματικής εξόφλησης εισφορών σε δόσεις, μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση για ρύθμιση, έπειτα από ένα χρόνο. Το δωδεκάμηνο αρχίζει από τον μήνα καταβολής της πρώτης δόσης.

 

  • Σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης των καθυστερούμενων ασφαλιστικών εισφορών, παρέχεται έκπτωση 40% επί των πρόσθετων τελών. Αν το χρέος εξοφληθεί τιμηματικά, η έκπτωση μειώνεται στο 20% επί των πρόσθετων τελών. Το ποσό μείωσης των πρόσθετων τελών στην περίπτωση τμηματικής καταβολής επιμερίζεται ισόποσα σε όλες τις δόσεις.
  • Στην περίπτωση πλειστηριασμού από τον ασφαλιστικό φορέα πριν από την παρέλευση ενός έτους από την έκδοση της απόφασης ρύθμισης ο οφειλέτης μπορεί να ζητήσει αναστολή εάν έχει καταβάλει το 1/5 της συνολικής οφειλής.
  • Εφόσον δεν τηρηθούν οι όροι της ρύθμισης και με τη λήψη των αναγκαστικών μέτρων είσπραξης δεν έχει εξοφληθεί η οφειλή, τότε επισπεύδεται η διαδικασία για κήρυξη του οφειλέτη σε πτώχευση. Η διαδικασία αναστέλλεται με την καταβολή του 30% της οφειλής και τη ρύθμιση του υπολοίπου σε δόσεις.
  • Οι μεγαλοοφειλέτες που υπάγονται στην αρμοδιότητα της Ειδικής Επιτροπής Εσόδων ρυθμίζουν τα χρέη τους σε τέσσερα έτη (48 δόσεις). Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει την δόση μέχρι και τέσσερις συνεχόμενους μήνες, μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόμενο μήνα. Το 48μηνο παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης.

Μη καταβολή κάποιων δόσεων

Εάν ο οφειλέτης αδυνατεί να καταβάλει τη δόση μέχρι και τέσσερις συνεχόμενους μήνες (ή έξι μήνες για τους οφειλέτες του ΟΓΑ), μπορεί να συνεχίσει κανονικά την καταβολή από τον επόμενο μήνα. Το 36μηνο παρατείνεται τόσους μήνες όσοι είναι οι μήνες της μη καταβολής της δόσης. Η δυνατότητα αυτή παρέχεται μέχρι και τρεις φορές κατά τη διάρκεια της ρύθμισης, με την προϋπόθεση ότι έπειτα από κάθε καθυστέρηση καταβάλλονται κανονικά οι δόσεις και οι τρέχουσες εισφορές για οκτώ συνεχόμενους μήνες κάθε φορά.

Πηγή: Enet.gr

Designed and developed by: Infowonders