Πως μπαίνεις στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ ... και πως βγαίνεις?

 Η «Τειρεσίας Α.Ε.» ιδρύθηκε το 1997 από το σύνολο σχεδόν των τραπεζών που λειτουργούν στη χώρα, με αποστολή της τη συγκέντρωση και διάθεση πληροφοριών που αναφέρονται στην οικονομική συμπεριφορά επιχειρήσεων και ιδιωτών.

Μέσα στο Σύστημα Αθέτησης Υποχρεώσεων (ΣΑΥ - ένα από τα συστήματα καταχώρισης δεδομένων που έχει δημιουργήσει και χρησιμοποιεί η εταιρεία) περιλαμβάνονται δεδομένα που αφορούν την αθέτηση συγκεκριμένων οικονομικών υποχρεώσεων των συναλλασσομένων με τις τράπεζες. Στο «μάτι» του συστήματος καταχωρίζονται και παραμένουν:

  • Σφραγισμένες επιταγές και απλήρωτες κατά τη λήξη τους συναλλαγματικές (για τρία χρόνια).
  • Καταγγελίες συμβάσεων πιστωτικών καρτών και δανείων (καταναλωτικής, στεγαστικής πίστης κ.λπ. για τρία χρόνια).
  • Διαταγές πληρωμής (για τέσσερα χρόνια).
  • Προγράμματα πλειστηριασμών, κατασχέσεις και επιταγές (πέντε χρόνια).
  • Οι διοικητικές κυρώσεις του υπουργείου Οικονομικών (πέντε χρόνια).
  • Οι πληροφορίες για κηρυχθείσες πτωχεύσεις (διαγράφονται μετά την πάροδο δεκαπέντε ετών από την κήρυξή τους).

Στο ΣΑΥ -γνωστό και ως «μαύρη λίστα»- συγκαταλέγονται οι καταγγελθείσες συμβάσεις καταναλωτών που έχουν καθυστερήσει να πληρώσουν ή δεν έχουν εξοφλήσει τα δάνεια και τις κάρτες τους. Η αναγραφή κάποιου ονόματος στο ΣΑΥ σημαίνει ότι εκείνος «χρωστάει» -επομένως δεν μπορεί να πάρει νέο δάνειο, να εκδώσει πιστωτική κάρτα ή να πραγματοποιήσει μεταφορά υπολοίπου. Ενώ, λοιπόν, η είσοδος κάποιου στη μαύρη λίστα του «Τειρεσία» γίνεται αυτόματα ύστερα από ενημέρωση της τράπεζας, η έξοδος από το σύστημα απαιτεί σημαντική προσπάθεια.

Η διαγραφή από τον «Τειρεσία» προϋποθέτει την πλήρη εξόφληση του δανείου (ή της κάρτας) και ενημέρωση από την τράπεζα προς τον «Τειρεσία», διαδικασία που πραγματοποιείται κάθε μήνα. Η ίδια η «Τειρεσίας Α.Ε.» προτρέπει τους οφειλέτες να επιχειρούν οι ίδιοι να ενημερώνουν την εταιρεία, υποβάλλοντας πρωτότυπη βεβαίωση της τράπεζας περί πλήρους εξόφλησης του δανείου.

 

Designed and developed by: Infowonders