Προθεσμία μέχρι 20 Ιουλίου σε οφειλέτες με μεγάλη ακίνητη περιουσία

Προθεσμία μέχρι τις 20 Ιουλίου για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους έδωσε το υπουργείο Οικονομικών σε φορολογούμενους με βεβαιωμένα ληξιπρόθεσμα χρέη.

Συγκεκριμένα, στο πλαίσιο στοχευμένης διασταύρωσης περιουσιολογίου ακινήτων στη Μύκονο και τη Σαντορίνη που διενήργησε η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων του υπουργείου Οικονομικών, εντοπίστηκαν 990 υπόχρεοι με ληξιπρόθεσμες οφειλές ύψους 6.747.556 ευρώ. Οπως διαπιστώθηκε, οι εν λόγω υπόχρεοι κατέχουν στις συγκεκριμένες δύο περιοχές 2.917 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 288.389.719 ευρώ, ενώ έχουν συνολικά στην κατοχή τους 6.121 ακίνητα αντικειμενικής αξίας 567.892.905 ευρώ.

Το υπουργείο Οικονομικών αποστέλλει επιστολές με τις οποίες παρέχει στους εν λόγω οφειλέτες χρονικό περιθώριο μέχρι την 20η Ιουλίου για να εξοφλήσουν τις οφειλές τους. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δηλώνει ότι θα κινηθεί κατά προτεραιότητα διαδικασία αναγκαστικής είσπραξης των οφειλών αυτών συμπεριλαμβανομένου και πλειστηριασμού.

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Designed and developed by: Infowonders