Οι μικρές τράπεζες ασκούν πιέσεις στις επιχειρήσεις για άμεση είσπραξη των οφειλών

Σε αδιέξοδο και πρόωρο επιχειρηματικό θάνατο οδηγούνται πολλές επιχειρήσεις, καθώς μερίδα μικρομεσαίων τραπεζών ακολουθώντας μια παρελκυστική πολιτική εμποδίζει την εφαρμογή προγραμμάτων αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων. Σε μια κρίσιμη περίοδο που η επιβίωση πολλών επιχειρήσεων εξαρτάται από το πόσο γρήγορα θα πάρουν τις απαραίτητες χρηματοδοτικές «ανάσες», οι μικρού μεγέθους τράπεζες ή αυτές που έχουν τη μικρότερη συμμετοχή στον συνολικό δανεισμό μιας επιχείρησης δημιουργούν εμπόδια και πλήθος δυσκολιών, απορρίπτοντας τα προτεινόμενα σχέδια αναδιάρθρωσης. Με τον τρόπο αυτόν ουσιαστικά «εκβιάζουν» τους μεγάλους δανειστές να αναλάβουν και τα μικρότερου ύψους δάνεια, ώστε να μπορέσουν να προχωρήσουν τα σχέδια αναδιάρθρωσης υποχρεώσεων των επιχειρήσεων.

Ομως, η ευκαιριακή αυτή τακτική έχει σοβαρές επιπτώσεις, καθώς η μη έγκαιρη αντιμετώπιση των προβλημάτων εξασθενεί τις ούτως ή άλλως οικονομικά αποδυναμωμένες επιχειρήσεις και φέρνει πολλές εταιρείες αντιμέτωπες με το φάσμα του επιχειρηματικού θανάτου. Σύμφωνα με αναλυτές περίπου το 30% των εισηγμένων εταιρειών βρίσκονται σε διαπραγματεύσεις με τράπεζες για την αναχρηματοδότηση των υποχρεώσεών τους με κύριο στόχο να μειώσουν το κόστος δανεισμού ώστε να μπορέσουν να παραμείνουν συνεπείς στην ομαλή αποπληρωμή των υποχρεώσεών τους.

Στην πράξη, όπως αναφέρουν πολλοί επιχειρηματίες, οι πόρτες των τραπεζών είναι ερμητικά κλειστές για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που δεν έχουν να προσφέρουν πρόσθετες εξασφαλίσεις. Πολλές επιχειρήσεις για να απαλύνουν τις επιπτώσεις της κρίσης προχωρούν σε μεταφορά έδρας και δραστηριοτήτων σε γειτονικές χώρες όπου οι συνθήκες είναι φιλικότερες στις επιχειρήσεις και πιο εύκολη η χρηματοδότηση. Η κρίση πάντως, πέραν της αναποτελεσματικότητος μερίδας του τραπεζικού συστήματος, αναδεικνύει και το μεγάλο έλλειμμα ανταγωνιστικότητας που χαρακτηρίζει την ελληνική οικονομία. Η αφαίρεση του αναπτυξιακού πέπλου των προηγούμενων ετών, ανάπτυξη που τροφοδοτήθηκε από το συνεχή δανεισμό του Δημοσίου και των νοικοκυριών, αποκαλύπτει μια ρηχή και αδύναμη επιχειρηματικότητα. Μικρού μεγέθους επιχειρήσεις, εσωστρεφείς, μη ανταγωνιστικές και μια επιχειρηματικότητα που δεν στηρίζεται στην καινοτομία και δεν μπορεί να σταθεί στο παγκόσμιο χωριό. Ολες αυτές με την κρίση βλέπουν το έδαφος να χάνεται κάτω από τα πόδια τους.

Πηγή: ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

 

Designed and developed by: Infowonders