Οι βρετανικές εισπρακτικές δίνουν 30 ημέρες περίοδο χάριτος!

Οι βρετανικές εισπρακτικές εταιρείες αποφάσισαν να δίνουν 30 ημέρες περίοδο χάριτος σε όσους οφειλέτες έχουν απευθυνθεί σε συμβούλους σχετικά με τις οφειλές τους (accredited debt advisers).

Σύμφωνα με τη απόφαση οι εισπρακτικές δεν θα επικοινωνούν με τον οφειλέτη για χρονικό διάστημα 30 ημερών από την ημερομηνία που ειδοποιήθηκαν ότι ο οφειλέτης βρίσκεται έχει ανατεθεί σε σύμβουλο (debt adviser). Το σκεπτικό είναι να δοθεί ο απαραίτητος χρόνος στο σύμβουλο και στον οφειλέτη ώστε να έρθουν σε επαφή με το πιστωτή με στόχο την επίτευξη ενός διακανονισμού της οφειλής.

Για περισσότερες λεπτομέρειες μπορείτε να διαβάσετε το άρθρο DCAs to give debtors 30 days grace.

Designed and developed by: Infowonders