ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ:Σημαντική επιβράδυνση της πιστωτικής επέκτασης

Ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της συνολικής χρηματοδότησης προς το σύνολο των επιχειρήσεων και των νοικοκυριών παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση τον Ιανουάριο του 2009 και διαμορφώθηκε σε σημαντικά χαμηλότερο επίπεδο από ό,τι το Δεκέμβριο του 2008 (Ιανουάριος 2009: 15,1%, Δεκέμβριος 2008: 16,4%, Δεκέμβριος 2007: 21,5%).

Σημαντική επιβράδυνση παρατηρήθηκε τόσο στην πιστωτική επέκταση προς τις επιχειρήσεις, όσο και προς τα νοικοκυριά.

Χρηματοδότηση των επιχειρήσεων

Αναλυτικότερα, σύμφωνα με τα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος, η καθαρή μείωση της χρηματοδότησης προς τις επιχειρήσεις διαμορφώθηκε τον Ιανουάριο του 2009 σε 262 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 18,2% από 19,8% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2007: 20,6%).

Από την ανάλυση της χρηματοδότησης των επιχειρήσεων κατά κλάδο οικονομικής δραστηριότητας προκύπτει ότι τον επισκοπούμενο μήνα επιβραδύνθηκε ο ετήσιος ρυθμός ανόδου της χρηματοδότησης προς όλους τους κλάδους με εξαίρεση το εμπόριο όπου διατηρήθηκε περίπου σταθερός και τη ναυτιλία που παρουσίασε σημαντική επιτάχυνση. Επισημαίνεται πάντως ότι οι ετήσιοι ρυθμοί της πιστωτικής επέκτασης προς τη βιομηχανία και το εμπόριο, δηλαδή τους δύο σημαντικότερους από πλευράς χρηματοδότησης κλάδους επιχειρήσεων, παραμένουν σημαντικά υψηλότεροι σε σχέση με το Δεκέμβριο του 2007.

Χρηματοδότηση των νοικοκυριών

Η καθαρή ροή χρηματοδότησης προς τα νοικοκυριά ανήλθε τον Ιανουάριο του 2009 σε 93 εκατ. ευρώ και ο ετήσιος ρυθμός της πιστωτικής επέκτασης επιβραδύνθηκε σε 11,8%, έναντι 12,8% το Δεκέμβριο του 2008 και 22,4% το Δεκέμβριο του 2007.

Αναλυτικότερα, η καθαρή ροή των στεγαστικών δανείων ανήλθε σε 121 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2009 και o δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους παρουσίασε περαιτέρω επιβράδυνση (Ιανουάριος 2009: 10,6%, Δεκέμβριος 2008: 11,4%, Δεκέμβριος 2007: 21,9%).

Τα καταναλωτικά δάνεια παρουσίασαν καθαρή ροή 30 εκατ. ευρώ και ο δωδεκάμηνος ρυθμός ανόδου τους επιβραδύνθηκε σε 14,7%, έναντι 16,0% το Δεκέμβριο του 2008 και 22,4% το Δεκέμβριο του 2007.

Τέλος, τα "λοιπά" δάνεια προς τα νοικοκυριά σημείωσαν καθαρή μείωση κατά 58 εκατ. ευρώ τον Ιανουάριο του 2009 και ο δωδεκάμηνος ρυθμός μεταβολής τους επιβραδύνθηκε σε 8,9% από 9,5% τον προηγούμενο μήνα (Δεκέμβριος 2007: 35,6%).

Πηγή: ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ

Designed and developed by: Infowonders