Κατάργηση των Εισπρακτικών Εταιρειών? Ποια θα ήταν τα υπέρ και τα κατά για τους οφειλέτες?

Credit Master
Εγγράφηκε: 09/20/2007
User offline. Last seen 2 έτη 12 εβδομάδες ago.

Πολλές συζητήσεις γίνονται γύρω από το εάν η ύπαρξη των εισπρακτικών εταιρειών είναι επωφελής για τους οφειλέτες. Για το σκοπό αυτό ξεκινήσαμε μία ψηφοφορία και το παρόν θέμα για να καταγράψουμε τη δικές σας απόψεις.

Credit Master
Εγγράφηκε: 09/20/2007
User offline. Last seen 2 έτη 12 εβδομάδες ago.

Από μία επιστολή στα ΝΕΑ μεταφέρουμε την ακόλουθη τοποθέητηση του κ. Δημήτριου Κοσμίδη, χημικού από την Αθήνα, που γράφει για τις εισπρακτικές εταιρείες:

«Πολύς θόρυβος έχει γίνει τώρα τελευταία για τις εισπρακτικές εταιρείες, για τις οποίες ξαφνικά άρχισαν όλοι να κόπτονται.

Εγώ απλώς ερωτώ:

1) Δεν έχει δικαίωμα ο κάθε έμπορος ή πιστωτής, είτε είναι τράπεζα είτε όχι, να προσλάβει υπαλλήλους με σκοπό να διεκδικούν και να οργανώνουν τις εισπράξεις των οφειλών τους;

2) Γιατί λοιπόν να μη δικαιούται να την αναθέτει τη δουλειά αυτή, όχι σε υπαλλήλους του, αλλά σε επαγγελματίες ανεξάρτητους, όπως συμβαίνει με πλήθος άλλων δραστηριοτήτων;

3) Ποιος νόμος δημοκρατικά συντεταγμένης πολιτείας μπορεί να περιορίσει ή να καταργήσει το δικαίωμα της επαγγελματικής δραστηριότητας και έκφρασης εις βάρος μιας τάξεως επ΄ ωφελεία μιας άλλης; Η χώρα μας κατ΄ επανάληψιν έχει καταδικαστεί από Ευρωπαϊκά Δικαστήρια για τα κλειστά και υπερπροστατευόμενα επαγγέλματα».

Designed and developed by: Infowonders