ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Διπλάσιες καθυστερήσεις των δανείων στην Ελλάδα

Τις υψηλότερες καθυστερήσεις στην εξυπηρέτηση των δανείων εμφανίζουν οι ελληνικές τράπεζες, σε σύγκριση με τα πιστωτικά ιδρύματα στην Ευρώπη, σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Πέραν από τις υψηλές καθυστερήσεις, οι ελληνικές τράπεζες έχουν ανάγκη χρηματοδότησης άνω των 4 δισ. ευρώ φέτος και άνω των 22 δισ. ευρώ μέχρι το 2014.

 

Μέρος της ζήτησης για κεφάλαια αναμένεται να καλυφθεί από δύο μεγάλες δημοπρασίες, τον Σεπτέμβριο και τον Δεκέμβριο, για παροχή ρευστότητας ενός χρόνου, που προγραμματίζει η ΕΚΤ. Παράλληλα, προγραμματίζονται τιτλοποιήσεις δανείων, εκδόσεις ομολογιακών δανείων, ενώ ορισμένες τράπεζες αφήνουν ανοιχτό το ενδεχόμενο να κάνουν χρήση του υπόλοιπου μέρους από το κρατικό πακέτο στήριξης των 28 δισ. ευρώ.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι ελληνικές τράπεζες, σε αντίθεση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές, συνέχισαν τη χορήγηση στεγαστικών δανείων στα νοικοκυριά. Επίσης, τα στοιχεία της Επιτροπής δείχνουν ότι οι ελληνικές τράπεζες είναι πιο αποτελεσματικές στη διαχείριση των επισφαλειών στην καταναλωτική πίστη.

 

Πηγή: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ

Designed and developed by: Infowonders