Ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις της Ο.Κ.Ε. για το Σχέδιο Νόμου που αφορά στις Εισπρακτικές Εταιρείες

 Στη συνέχεια παραθέτουμε την ενότητα της Γενικής Αξιολόγησης από την τοποθέτηση της Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (Ο.Κ.Ε.) επί του Σχεδίου Νόμου με θέμα «Νομικό Καθεστώς Λειτουργίας Εταιριών Ενημέρωσης Οφειλετών για Ληξιπρόθεσμες Απαιτήσεις». Όλο το κείμενο των παρατηρήσεων είναι διαθέσιμο σε μορφή Word όπως επίσης και το συνολικό Νομοσχέδιο.

 

ΓΕΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Επί του ιδιαίτερα σημαντικού κοινωνικού ζητήματος της υπερχρέωσης η Ο.Κ.Ε. είχε την ευκαιρία και στο παρελθόν να διατυπώσει τις απόψεις της και να τονίσει τόσο την ύπαρξη στη χώρα μας αναλογικά περισσότερων υπερχρεωμένων καταναλωτών από ό,τι στις άλλες χώρες της Ε.Ε. , όσο και την σχεδόν βέβαιη προοπτική αύξησης των επιπτώσεων του δανεισμών στα νοικοκυριά εξαιτίας της διεθνούς οικονομικής κρίσης, η οποία καθιστά ακόμα πιο αναγκαία τη λήψη μέτρων για την προστασία τους .

Σε ό,τι αφορά στο ειδικότερο ζήτημα των λεγόμενων «εισπρακτικών εταιριών», πρόκειται για μία επιχειρηματική δραστηριότητα η οποία - όπως έδειξε η μέχρι σήμερα λειτουργία τους στην πράξη - όχι μόνον δεν συνέβαλε στην αντιμετώπιση του ως άνω προβλήματος, αλλά απεναντίας το επέτεινε αφού προκάλεσε μία νέες απαράδεκτες επιβαρύνσεις για τους οφειλέτες.

Είναι γνωστό ότι οι μέθοδοι, οι τρόποι και οι διαδικασίες που ακολουθούν πολλές από τις έως τώρα εισπρακτικές εταιρίες για να εισπράξουν δόσεις δανείων, πιστωτικών καρτών και εν γένει οφειλών, παραβιάζουν βασικές αρχές που θεσπίζει ο νόμος και προσβάλλουν την αξιοπρέπεια και την προσωπικότητα των οφειλετών. Έτσι λ.χ. εμφανιζόταν το φαινόμενο πρόσωπα από τις εταιρίες αυτές να ενοχλούν τον οφειλέτη στην οικία του ή στον επαγγελματικό του χώρο, να τον απειλούν και να του ασκούν ψυχολογική πίεση με απαράδεκτες λεκτικές εκφράσεις, προκειμένου να εισπράξουν τις εκάστοτε οφειλές.

Προέκυψε, επομένως, μία επιτακτική πραγματική ανάγκη για τη ρύθμιση των φαινομένων αυτών με γνώμονα την προστασία των οφειλετών από παρόμοιες πρακτικές. Υπό αυτά τα δεδομένα, το προτεινόμενο ΣχΝ επιχειρεί παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργήθηκαν.

Καταρχάς το προτεινόμενο ΣχΝ απαγορεύει ρητά στις εταιρίες την με οποιονδήποτε τρόπο είσπραξη ληξιπρόθεσμων οφειλών (άρθρο 4 παρ. 3). Οι εταιρίες μπορούν να λειτουργούν ως «εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών για ληξιπρόθεσμες απαιτήσεις» και, άρα, δεν μπορούν να ενεργούν πλέον ως «εισπρακτικές».

Ως προς την κεντρική αυτή ρύθμιση του ΣχΝ η ΟΚΕ έχει την άποψη, ότι η απαγόρευση της είσπραξης ληξιπρόθεσμων οφειλών πρέπει να τεθεί γενικά για κάθε νομικό πρόσωπο που δεν είναι ο δανειστής της απαίτησης, και όχι μόνον για τις εταιρίες ενημέρωσης οφειλετών, προς αποφυγή παρερμηνειών.

Εν συνεχεία το προτεινόμενο ΣχΝ θέτει μία σειρά περιορισμών στη λειτουργία των εταιριών ενημέρωσης. Οι περιορισμοί αυτοί (απαγόρευση επισκέψεων κατ’ οίκον ή στην εργασία, εμφάνιση υπαλλήλων των εταιριών υπό ιδιότητες που δεν διαθέτουν π.χ. δικηγόρων κ.α.) είναι ενδεικτικοί των προβλημάτων που έχουν προκληθεί στην πράξη από μία επιχειρηματική δραστηριότητα, στο πλαίσιο της οποίας εκδηλώθηκαν εκτεταμένες παραβατικές συμπεριφορές με οξύτατες κοινωνικές παρενέργειες.

Η εξάπλωση τέτοιων φαινομένων αναγκάζει το νομοθέτη να θεσπίζει ρυθμίσεις που είναι αυτονόητες για κάθε επιχειρηματική δραστηριότητα σε κάθε ευνομούμενη κοινωνία και, μάλιστα, ξεχωριστά για μία συγκεκριμένη κατηγορία επιχειρηματικής δράσης.

Επιπλέον πρακτικές που θα έπρεπε ούτως ή άλλως να κινούνται εντός των ορίων της ευπρέπειας και της αξιοπρέπειας χρειάζεται να τύχουν νομοθετικής ρύθμισης. Οι περισσότερες λ.χ. αθέμιτες και παραπλανητικές πρακτικές εταιριών προς οφειλέτες, οι οποίες απαριθμούνται στο άρθρο 5 του ΣχΝ απαγορεύονται ρητώς από άλλες νομοθετικές ρυθμίσεις, με χαρακτηριστικό παράδειγμα την «άσκηση σωματικής βίας». Η δε ανάγκη παρέμβασης στα υπάρχοντα φαινόμενα οδηγεί στην χρήση από το νομοθέτη αόριστων εννοιών όπως «ο δίκαιος και έντιμος τρόπος» με τον οποίο πρέπει να γίνεται (σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ. 4) η επικοινωνία μεταξύ εταιρίας και οφειλέτη. Ο όρος αυτός δεν είναι εύκολο να προσδιορίζεται κάθε φορά που θα πρέπει να εφαρμοστεί η συγκεκριμένη ρύθμιση. Η Ο.Κ.Ε. θεωρεί το γενικότερο αυτό φαινόμενο - της ανάγκης για ρύθμιση ανθρώπινων συμπεριφορών - ανησυχητικό.

Παράλληλα, η ΟΚΕ αναγνωρίζει ότι τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν από τη δραστηριότητα των εν λόγω εταιριών είναι υπαρκτά και ότι έπρεπε να ρυθμιστεί η συγκεκριμένη επιχειρηματική δραστηριότητα, η οποία μεσολαβεί στη σχέση δανειστή - οφειλέτη. Εξάλλου, η ρητή νομοθετική απαγόρευση αθέμιτων πρακτικών και συμπεριφορών σε ένα ΣχΝ όπως το παρόν, προσθέτει στις έως σήμερα υπάρχουσες κυρώσεις για την κάθε αθέμιτη πρακτική και νέες διοικητικές, όπως αυτές που προβλέπει το άρθρο 10 (πρόστιμα έως προσωρινή διακοπή λειτουργίας της εταιρείας).

ΣυνημμένοΜέγεθος
GNOMI- ETAIRIES ENHMEROSIS OFEILETON.doc60.5 KB
Designed and developed by: Infowonders