Εκτακτη ρύθμιση οφειλών προς ασφαλιστικά ταμεία

ΕΩΣ 15 Οκτωβρίου θα ισχύει ρύθμιση οφειλών προς τα ασφαλιστικά ταμεία, εκτός της πάγιας που προβλέπεται στον νέο ασφαλιστικό νόμο.

Η ηγεσία του υπουργείου Εργασίας προχώρησε μέσω τροπολογίας σε νέα ρύθμιση με ευνοϊκότερους όρους και περιορισμένη χρονική ισχύ.

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς του υπουργείου Εργασίας, με τη νέα ρύθμιση θα δοθεί οικονομική ανάσα σε περίπου 300.000 επιχειρήσεις που έχουν βεβαιωμένες οφειλές προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Να σημειωθεί πως η ρύθμιση ισχύει και για οφειλέτες που έχουν ήδη υποβάλει αίτηση ή έχουν υπαχθεί στη ρύθμιση τμηματικής εξόφλησης οφειλετών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 3833/10 και τηρούν τους όρους αυτής.

Η νέα ρύθμιση προβλέπει έκπτωση 80% επί των πρόσθετων τελών σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του ποσού και 60% σε περίπτωση τμηματικής- με ελάχιστη δόση για οφειλέτες του ΟΑΕΕ τα 100 ευρώ και ημερομηνία υποβολής αίτησης έως 15/10/2010.

 

Designed and developed by: Infowonders