Απογοητευτική Κάλυψη της Ένωσης Ελληνικών Τραπεζών για την εφαρμογή του Νόμου 3869/2010

Με ανακοίνωσή της η Ένωση Ελληνικών Τραπεζών (ΕΕΤ) καλύπτει τις τράπεζες για την απροθυμία να ανταποκριθούν στην εφαρμογή του Ν.3869/2010 για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά.

Η ΕΕΤ θεωρεί ότι τα πιστωτικά ιδρύματα καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να εφαρμοστεί ο Ν.3869/2010 και ότι οι καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί στις απαντήσεις τους οφείλονται σε ελλείψεις και λάθη των αιτήσεων εξωδικαστικού συμβιβασμού.

 

Είναι γεγονός ότι έχουν εντοπιστεί προβλήματα στη συμπλήρωση των αιτήσεων από μερίδα οφειλετών, όπως η απουσία πρότασης ρύθμισης των οφειλών, η υποβολή αιτήσεων από εμπόρους, οι οποίοι αποκλείονται από το νόμο ή η έλλειψη υπογραφής.

Σε ότι όμως αφορά τα αιτήματα από οφειλέτες με τη συνδρομή της ΕΚΠΟΙΖd, οι τράπεζες δεν έχουν καμία δικαιολογία:

  • Η μη συναποστολή αποδεικτικών εγγράφων με τις αιτήσεις, που θεωρεί η ΕΕΤ προϋπόθεση εξέτασης του αιτήματος, όχι μόνο δεν προβλέπεται πουθενά αλλά βρίσκεται σε πλήρη αντίθεση με τις οδηγίες σχετικά με τη διαδικασία εξωδικαστικού συμβιβασμού που έχει δημοσιοποιήσει η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή στην
    ιστοσελίδα της, στις οποίες αναφέρεται ότι η υποβολή δικαιολογητικών θα ήταν χρήσιμο να πραγματοποιηθεί μόνο εφόσον οι τράπεζες εκδηλώσουν ενδιαφέρον σχετικά με το αίτημα του οφειλέτη. Άλλωστε, δεν είναι παράλογο ένα ρεαλιστικό αίτημα να τύχει διαχείρισης, σε επίπεδο αποδοχής ή αντιπρότασης, αρχικά χωρίς την προσκόμιση δικαιολογητικών, η οποία όμως θα μπορούσε να αποτελεί προϋπόθεση για την περαιτέρω εφαρμογή της πρότασης.
  • Νοηματικά σκοτεινό είναι το επιχείρημα της ΕΕΤ που αφορά την υποβολή αιτήσεων από οφειλέτες που δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές. Από τη στιγμή που δεν είναι υποχρεωτικό όλες οι οφειλές να είναι ληξιπρόθεσμες για την υπαγωγή στο νόμο, υπονοεί η ΕΕΤ ότι κάθε τράπεζα ελέγχει μέσω του συστήματος συγκέντρωσης του ΤΕΙΡΕΣΙΑ αν ο εκάστοτε οφειλέτης παρουσιάζει κάποιες έστω ληξιπρόθεσμες οφειλές και κατόπιν κρίνει αν υπάγεται ή όχι στο νόμο; jιότι στην περίπτωση αυτή οι τράπεζες παίζουν το ρόλο των οιονεί ειρηνοδικών, καθώς τόσο του πνεύμα του νόμου όσο και οι οδηγίες της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή προσδιορίζουν το στάδιο του
    εξωδικαστικού συμβιβασμού ως ελεύθερο, ευέλικτο και στοχεύον σε λύση του προβλήματος μακριά από κάθε δικαστική διαδικασία και ενέργεια. Άλλωστε, είναι εξαιρετικά απλό για τα αρμόδια τμήματα των τραπεζών να αντιληφθούν, με μια απλή αντιπαραβολή των εισοδημάτων του αιτούντα και των συνολικών του οφειλών, αν όντως είναι σε θέση να καλύψει όλες τις οφειλές του και ταυτόχρονα να επιβιώσει. Αν μέχρι στιγμής τις καλύπτει, το κάνει είτε με τη συνδρομή οικείων του προσώπων είτε με κόστος τη μη κάλυψη βασικών βιοτικών του αναγκών είτε ακόμα και ανακυκλώνοντας τις οφειλές του.

Φυσικά, η ΕΕΤ αποφεύγει να απαντήσει γιατί δύο μεγάλες τράπεζες (ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ και ΚΥΠΡΟΥ) δεν έχουν απαντήσει σε καμία αίτηση τεσσερισήμισι μήνες μετά την έναρξη ισχύος του νόμου, ενώ στην ALPHABANK χρειάστηκε το ίδιο χρονικό διάστημα για να ζητήσει από τους αιτούντες τα σχετικά δικαιολογητικά!

Ομοίως, παραλείπει η ΕΕΤ να αναφερθεί στο πάγιο αίτημα ορισμένων τραπεζών να τους προσκομιστεί η αίτηση υπογεγραμμένη από τον αιτούντα και όχι από εκπρόσωπο του φορέα με την ανάλογη εξουσιοδότηση, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για καταχώρηση των στοιχείων του στον ΤΕΙΡΕΣΙΑ ή η υπογραφή να είναι βεβαιωμένη ως γνήσια από ΚΕΠ ή Δημόσια Αρχή, μια απαίτηση που ομοίως εκφεύγει από το πνεύμα του σταδίου του εξωδικαστικού συμβιβασμού.

Τέλος, υπενθυμίζεται στην ΕΕΤ ότι προτού προβεί η ΕΚΠΟΙΖΩ σε ανακοίνωση για την απροθυμία των τραπεζών να εφαρμόζουν το Ν. 3869/2010, είχε ζητήσει συνάντηση με τα μέλη της, προκειμένου να συζητηθούν οι συνθήκες εφαρμογής, αλλά δεν έλαβε καμία απάντηση.

Πηγή: ΕΚΠΟΙΖΩ

Designed and developed by: Infowonders