Υπερχέωση

Ρυθμίσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά

Περαιτέρω βελτιώσεις για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, επήλθαν με το άρθρο 85 του σχεδίου νόμου για την «Αναμόρφωση του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας, Ρυθμίσεις θεμάτων Κοινωνικής Ασφάλισης και άλλες διατάξεις» που ψηφίστηκε από τη Βουλή.

 

Πλειστηριασμούς κατοικιών αναμένουν οι καταναλωτικές οργανώσεις

Σύμφωνα με τους υπολογισμούς της ΕΚΠΟΙΖΩ θα έπρεπε να διακανονίζεται εξωδικαστικά το 30% των περιπτώσεων οφειλών στις τράπεζες από ανθρώπους που είναι υπερχρεωμένοι.

Μπαράζ πλειστηριασμών ακόμη και πρώτης κατοικίας περιμένει η Ένωση Καταναλωτών Ποιότητα Ζωής εάν δεν υπάρξει εξωδικαστικός συμβιβασμός των υπερχρεωμένων πολιτών με τις τράπεζες (3869/2010).

 

Συστάσεις της ΕΚΤ για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Nα ελεγχθούν ενδελεχώς και εκ των προτέρων οι επιπτώσεις του σχεδίου νόμου για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων ζητά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα  (EKT).

Στη γνωμοδότηση της ΕΚΤ για το νομοσχέδιο που προωθεί το υπουργείο Οικονομίας τονίζεται ότι το νέο νομικό πλαίσιο θα πρέπει να είναι σαφές ως προς τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που δημιουργεί αλλά και να περιέχει εχέγγυα προκειμένου να διαφυλαχθεί η χρηματοπιστωτική σταθερότητα. Ιδιαιτέρως επισημαίνεται η ανάγκη αποφυγής του «ηθικού κινδύνου» που μπορεί να δημιουργηθεί, με συνέπειες αρνητικές για την κεφαλαιακή επάρκεια και ρευστότητα των τραπεζών.

 

Νέα δάνεια για υπερχρεωμένους - Αντιπρόταση των τραπεζών στο Νομοσχέδιο για προστασία των δανειοληπων

Αντιπρόταση στο νομοσχέδιο της κυβέρνησης για την προστασία των δανειοληπτών ετοιμάζουν οι τράπεζες, καθώς έχουν σχεδιάζουν να προσφέρουν νέα προϊόντα για την αναχρηματοδότηση παλαιών οφειλών.

Οι προτάσεις αναμένεται να καλύψουν όλους τους τύπους οφειλών ήτοι στεγαστικά, καταναλωτικά δάνεια, πιστωτικές κάρτες αλλά και επιχειρηματικά δάνεια. Στόχος είναι η προσφορά μίας εναλλακτικής πρότασης σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις που βρίσκονται στα όρια της υπερχρέωσης και δυσκολεύονται να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους.

Τα δάνεια αυτά αναμένονται να διατεθούν τους πρώτους μήνες του 2010.

Αναμενόμενα χαρακτηριστικά των νέων δανείων είναι:

  • χαμηλότερα επιτόκια,
  • σημαντική περίοδος χάριτος,
  • δυνατότητα παράλειψης δόσεων,
  • η μεγαλύτερη διάρκεια και- σε κάποιες περιπτώσεις
  • αναδιαπραγμάτευση του ύψους της συνολικής οφειλής.

Αλλαγές στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων

Σε ότι αφορά στο νομοσχέδιο για τη ρύθμιση των οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων έχουν επέλθει τρεις σημαντικές αλλαγές.

Σύμφωνα με την πρώτη τα στεγαστικά δάνεια θα εξακολουθούν μέχρι τη συζήτηση της αιτήσεως για αναστολή των διωκτικών μέτρων να εκτοκίζονται με το συμβατικό επιτόκιο και να εξυπηρετούνται με δόση ενήμερης οφειλής.

Δεν παγώνει δηλαδή από την αρχή, δηλαδή από την κοινοποίηση της αίτησης, η οφειλή.

Η δεύτερη αλλαγή προβλέπει ότι οι υπερχρεωμένοι που έχουν αποδεδειγμένη αδυναμία εξυπηρέτησης των χρεών τους μπορούν να ρυθμίσουν ένα μικρό μέρος αυτών και να απαλλαγούν από το υπόλοιπο με μηνιαίες καταβολες για 4 χρόνια και για τουλάχιστον το 10% των οφειλών τους.

Το αρχικό σχέδιο δεν προσδιόρισε επακριβώς το χρονικό διάστημα και έκανε λόγο για 3 με 5 χρόνια.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders