ΤτΤ

e-tipos: Ενιαίο πλαίσιο κανόνων και αρχών για τα «κόκκινα» δάνεια από την ΤτΕ

Σε διαβούλευση που έχει ξεκινήσει ήδη με τα πιστωτικά ιδρύματα, ο κ. Γ. Προβόπουλος, διοικητής της κεντρικής τράπεζας, και οι επιτελείς του θα επιδιώξουν να θέσουν όρους και προϋποθέσεις στις αναχρηματοδοτήσεις δανείων και ρυθμίσεις οφειλών. Στόχος της ΤτΕ είναι να ελέγξει μακροπρόθεσμα τις επισφάλειες, καθώς διαβλέπει ότι οι τράπεζες με τη ρύθμιση οφειλών ουσιαστικά μεταθέτουν τα «κόκκινα» δάνεια για το μέλλον. Οι επικεφαλής της κεντρικής τράπεζας θεωρούν ότι το 2010 θα είναι ακόμη πιο δύσκολο από πλευράς επισφαλειών, καθώς εκτιμούν ότι από τον Οκτώβριο, δηλαδή μετά τη λήξη της τουριστικής περιόδου, θα φανούν τα πραγματικά προβλήματα στην ελληνική οικονομία.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders