Πιστωτικός Κίνδυνος

ICAP: 181% αύξηση των ασυνεπών επιχειρήσεων

Στο 3,56% υπολογίζεται το μέσο ποσοστό ασυνέπειας που εμφάνισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο 2003 - 2009, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο 2010-2011 ανέρχεται στο 10%, όπως προκύπτει από Μελέτη της ICAP Group.

Στη Μελέτη επισημαίνεται πως η σημαντική αυτή αύξηση κατά 181% αποτυπώνει την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στην επιχειρηματική αγορά ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης, της πτώσης της κατανάλωσης και των δυσκολιών άντλησης χρηματοδότησης.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders