πιστωτές

Ευχές .. και δουλειά για ένα Υπεύθυνο και Συλλογικό 2012!

Είναι βέβαιο ότι το 2012 θα είναι ένα από τα δυσκολότερα έτη για τον κλάδο της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από όλες τις πλευρές. Αυτό απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και συλλογικότητα ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η ευημερία της κοινωνίας μας.

 

Σημαντική αύξηση σε κρούσματα κατάθλιψης λόγω της υπερχρέωσης

Οι τραπεζικοί υπάλληλοι και το προσωπικό εισπράξεων θα πρέπει να εκπαιδεύονται στο τομέα της ψυχικής υγείας προκειμένου να μπορούν να εξυπηρετούν καλύτερα τους ανθρώπους που έχουν κατάθλιψη λόγω χρέους, σύμφωνα με την Ιρλανδική Ένωση που ασχολείται με τα προβλήματα κατάθλιψης και αυτοκτονιών (IAS).

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders