Πιστοληπτική Ικανότητα

ICAP: 181% αύξηση των ασυνεπών επιχειρήσεων

Στο 3,56% υπολογίζεται το μέσο ποσοστό ασυνέπειας που εμφάνισαν οι ελληνικές επιχειρήσεις την περίοδο 2003 - 2009, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό την περίοδο 2010-2011 ανέρχεται στο 10%, όπως προκύπτει από Μελέτη της ICAP Group.

Στη Μελέτη επισημαίνεται πως η σημαντική αυτή αύξηση κατά 181% αποτυπώνει την αύξηση του πιστωτικού κινδύνου στην επιχειρηματική αγορά ως συνέπεια της οικονομικής ύφεσης, της πτώσης της κατανάλωσης και των δυσκολιών άντλησης χρηματοδότησης.

Στο "κόκκινο" 4.500 επιχειρήσεις

Σε δεινή θέση βρίσκονται περίπου 4.500 επιχειρήσεις ΑΕ και ΕΠΕ σε ό,τι αφορά την πιστοληπτική τους ικανότητα, ενώ την ίδια ώρα αυξάνεται συνεχώς το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων.

Σύμφωνα με έρευνα της ICAP, το ποσοστό των ασυνεπών επιχειρήσεων, από 1,94% το 2000, έφτασε στο 4,32% το 2009, ενώ για το 2010 εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί στο 7% έως 7,5%.

Το ποσοστό αυτό προκύπτει χωρίς να έχουν ληφθεί υπόψη τα στοιχεία των εταιριών για ακάλυπτες επιταγές.

Έντονα προβλήματα ρευστότητας αντιμετωπίζουν και οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Σε καθυστέρηση άνω των 3 μηνών παραμένει 1 στα 10 δάνεια, ενώ 8 στις 10 νέες αιτήσεις απορρίπτονται.

Πηγή: ΣΚΑΙ

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders