Οφειλέτης

Τα πρότυπα συμπεριφοράς των Δικαστικών Επιμελητών πρέπει να αναθεωρηθούν!

Την Παρασκευή 13 (τυχαίο?) Ιανουαρίου παρουσιάστηκε από τον υπουργό Δικαιοσύνης κ. Jonathan Djanogly, η ενημέρωση για τα Εθνικά Πρότυπα για τους Δικαστικούς Επιμελητές με στόχο να καθοριστεί μία αποδεκτή συμπεριφορά.

Σύμφωνα με τον υπουργό, ο Εθελοντικός Κώδικας έχει γίνει πιο αυστηρός, έτσι ώστε οι πολίτες να προστατεύονται από αδίστακτους δικαστικούς επιμελητές, που επιχειρούν με τρόπους μη δόκιμους ή αθέμιτες πρακτικές να κάνουν συλλογή χρέους. Παράλληλα όμως ο Εθελοντικός Κώδικας εξασφαλίζει  στις επιχειρήσεις και στις δημόσιες αρχές , να μπορούν να συνεχίζουν να συλλέγουν τις οφειλές, με σωστό και δίκαιο τρόπο.

 

Ευχές .. και δουλειά για ένα Υπεύθυνο και Συλλογικό 2012!

Είναι βέβαιο ότι το 2012 θα είναι ένα από τα δυσκολότερα έτη για τον κλάδο της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από όλες τις πλευρές. Αυτό απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και συλλογικότητα ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η ευημερία της κοινωνίας μας.

 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders