Οφειλές προς ΟΤΑ

Σημαντική πρωτοβουλία του ∆ημάρχου Μοσχάτου-Ταύρου για ανακούφιση οφειλετών του ∆ήμου

Μία σημαντική πρωτοβουλία-πρόταση ανέλαβε ο Δήμαρχος Μοσχάτου-Ταύρου, Ανδρέας Ευθυμίου, με σκοπό την ανακούφιση των οφειλετών στους Δήμους από κάθε αιτία, αλλά και την ελάφρυνση των ιδιοκτητών ακινήτων που εντάσσονται στο σχέδιο πόλεως και υποχρεούνται καταβολής εισφοράς σε χρήμα.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders