ΟΓΑ

Ρύθμιση χρεών για τους οφειλέτες του ΟΓΑ

Ρύθμιση χρεών με ευνοϊκούς όρους για τους οφειλέτες του ΟΓΑ αποφάσισε η διοίκηση του Οργανισμού.

Όσοι υπαχθούν στη ρύθμιση θα παίρνουν βιβλιάρια υγείας και βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητας διάρκειας 6 μηνών.

Η ρύθμιση μπορεί να γίνει σε περίπτωση που οφείλονται καθυστερούμενες εισφορές άνω των 600 ευρώ και οι δόσεις είναι τριμηνιαίες.

 

Ρυθμίστε τώρα τις καθυστερημένες εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία

ΣΕ 36 Η ΚΑΙ 48 δόσεις για τις μεγάλες εταιρείες και με ελάχιστο ποσό τα 200 ευρώ το μήνα μπορούν να ρυθμίσουν τα χρέη τους προς το ΙΚΑ επιχειρήσεις και εργοδότες αλλά και τις εισφορές τους οι ελεύθεροι επαγγελματίες.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders