Ν. 3869/2010

Ευχές .. και δουλειά για ένα Υπεύθυνο και Συλλογικό 2012!

Είναι βέβαιο ότι το 2012 θα είναι ένα από τα δυσκολότερα έτη για τον κλάδο της διαχείρισης των ληξιπρόθεσμων οφειλών από όλες τις πλευρές. Αυτό απαιτεί από όλα τα εμπλεκόμενα μέρη να δείξουν τη μέγιστη δυνατή υπευθυνότητα και συλλογικότητα ώστε να επιτευχθούν οι κοινοί στόχοι που είναι η εξυπηρέτηση των πολιτών και η ευημερία της κοινωνίας μας.

 

Διευρύνουν τη δράση τους οι επιτροπές αγώνα «Δεν πληρώνω»

Πρόσφατα οι επιτροπές αγώνα «Δεν πληρώνω» απέτρεψαν έναν πλειστηριασμό ακινήτου οφειλέτη στο Ειρηνοδικείο Αθηνών. Καλούν μάλιστα οποιονδήποτε αντιμετωπίζει αντίστοιχη διαδικασία να ενημερώνει έγκαιρα τις επιτροπές για τον τόπο και το χρόνο διεξαγωγής πλειστηριασμών, προκειμένου να παρέμβουν και να τον εμποδίσουν.

Παρ' όλο που οι πλειστηριασμοί της κύριας ή μοναδικής κατοικίας έχουν ανασταλεί μέχρι την 31η Δεκεμβρίου (νόμος 3869/2010), εντούτοις, ενώσεις καταναλωτών και πολιτών υποστηρίζουν ότι εάν δεν αλλάξει κάτι, ώς το τέλος του χρόνου, θα χαθούν χιλιάδες περιουσίες.

 

Ο Νόμος 3869 τελικά δε λειτουργεί στην πράξη! Εξωδικαστική αποτυχία 99%!

Μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2011 πάνω από 3.200 πολίτες, δηλώνοντας αδυναμία να αντεπεξέλθουν στην αποπληρωμή των δανείων και των πιστωτικών καρτών τους, υπέβαλαν αιτήσεις δικαστικής διευθέτησης, κάνοντας χρήση του νόμου (3869/2010) για τη ρύθμιση οφειλών υπερχρεωμένων φυσικών προσώπων.

 

Υπερδιπλάσιες οι αιτήσεις

Στο Ειρηνοδικείο Αθηνών, ενώ από τον Φεβρουάριο έως τον Μάιο είχαν κατατεθεί 471 αιτήσεις, δηλαδή κατά μέσο όρο 118 το μήνα, τον Ιούνιο μόνο κατατέθηκαν 226. Και έπεται συνέχεια καθώς χιλιάδες υπερχρεωμένοι καταναλωτές κυνηγούν (ως προϋπόθεση εκ του νόμου πριν φτάσουν στα Ειρηνοδικεία της χώρας) τον εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές τους. Μάταια, όπως δείχνουν τα μέχρι σήμερα πενιχρά αποτελέσματα των προσπαθειών τους. Σκοντάφτουν στην απροθυμία και στην άρνηση των τραπεζών.

Από τον Σεπτέμβριο έχουν απευθυνθεί στην ΕΚΠΟΙΖΩ 3.205 καταναλωτές προκειμένου να βοηθηθούν στην προσπάθεια για εξωδικαστικό συμβιβασμό με τους πιστωτές τους.

Εχουν αποσταλεί 14.400 αιτήματα σε όλα τα πιστωτικά ιδρύματα (ο κάθε οφειλέτης, δηλαδή, χρωστάει κατά μέσο όρο σε 4 με 5 τράπεζες), ενώ εκκρεμούν να σταλούν αιτήματα για άλλες 420 περιπτώσεις.

Τα χρέη για τον καθένα φτάνουν κατά μέσο όρο τις 170 με 180 χιλιάδες ευρώ, ενώ υπάρχουν και κάποιοι που χρωστάνε ποσά ύψους 800 χιλιάδων ευρώ ή και 2 εκατομμυρίων.

Οι πιστωτές είναι στη συντριπτική πλειονότητα τράπεζες, αλλά και ιδιώτες (ακόμη και συγγενείς), εταιρείες ηλεκτρικών ειδών, τηλεπικοινωνιών κ.ά.

Οδηγίες από Γενική Γραμματεία Καταναλωτή για την επίτευξη εξωδικαστικού συμβιβασμού

O Συνήγορος του Καταναλωτή, η Επιτροπή Φιλικού Διακανονισμού που λειτουργεί ήδη σε κάθε Νομαρχία, η Ένωση Καταναλωτών που είναι εγγεγραμμένη στο μητρώο που προβλέπεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 10 ν. 2251/94, ο Μεσολαβητής Τραπεζικών Επενδυτικών Υπηρεσιών και οι δικηγόροι είναι αυτοί που συνδράμουν τον πολίτη στην προσπάθεια επίτευξης εξωδικαστικού συμβιβασμού, όπως ενημερώνει το υπουργείο Οικονομίας Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας.

Η Γενική Γραμματεία Καταναλωτή θα παρέχει, άμεσα και εγγράφως, όλες τις απαραίτητες διευκρινίσεις προς τους φορείς που εμπλέκονται στη διαδικασία του εξώδικου συμβιβασμού, με σκοπό την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση του σταδίου αυτού για τα εμπλεκόμενα μέρη. Οι οφειλέτες μπορούν μέσα από την ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Καταναλωτή να πληροφορούνται ποιοι φορείς ενεργοποιούνται στην περιοχή τους και μπορούν να τους συνδράμουν στην επιδίωξη εξώδικου συμβιβασμού με τους πιστωτές τους. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλίας και Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων να συμπεριληφθούν και άλλοι φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

Οι φορείς και οι δικηγόροι που συνδράμουν στην προσπάθεια εξωδικαστικού συμβιβασμού οφείλουν να ενημερώνουν τους οφειλέτες για τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις ρυθμίσεις αυτού του νόμου, να ενεργούν κατά τρόπο που διαφυλάττει τα συμφέροντα των οφειλετών και να χρησιμοποιούν για την επιδίωξη του δικαστικού συμβιβασμού πρόσωπα που διαθέτουν ικανότητες, γνώσεις και εμπειρία στην κατάστρωση του οικογενειακού προϋπολογισμού, λαμβάνοντας υπόψη τα δηλούμενα εισοδήματα και τις ανάγκες του οφειλέτη και τη δυνατότητά του να αποπληρώνει χρέη.

33 ερωτήσεις - απαντήσεις για τη ρύθμιση οφειλών σύμφωνα με το Ν. 3869/2010

1. Τι επιδιώκει ο νόμος για τη ρύθμιση υπερχρεωμένων νοικοκυριών;

Να δώσει μία δεύτερη ευκαιρία στους υπερχρεωμένους. Οι υπερχρεωμένοι πολίτες που έχουν αποδεδειγμένη μόνιμη αδυναμία να εξυπηρετήσουν τα χρέη τους, μπορούν να ρυθμίσουν την εξόφλησή τους και να απαλλαγούν από σημαντικό μέρος των χρεών τους, εφόσον εξυπηρετήσουν για τέσσερα έτη με βάση το εισόδημα τους ένα μέρος αυτών που καθορίζεται από το Δικαστήριο.

Κατά το διάστημα της εξυπηρέτησης του χρέους διαφυλάττεται ένα ελάχιστο επίπεδο οικονομικής διαβίωσης. Ο υπερχρεωμένος καταναλωτής ή επαγγελματίας, εφόσον ανταποκριθεί στη ρύθμιση  που θα ορίσει το δικαστήριο ή σε περίπτωση εξώδικου συμβιβασμού θα έχει συμφωνήσει με τους πιστωτές, θα αποκτήσει το δικαίωμα για ένα νέο οικονομικό ξεκίνημα στη ζωή του, απαλλασσόμενος από το υπόλοιπο των χρεών του.

2. Ποιοι υπάγονται στις ρυθμίσεις του νόμου;

Όλα τα φυσικά πρόσωπα, καταναλωτές και επαγγελματίες, με εξαίρεση τους εμπόρους, οι οποίοι όμως έχουν από την υφιστάμενη νομοθεσία  τη δυνατότητα να  προσφύγουν στη διαδικασία του πτωχευτικού κώδικα.

3. Ποια χρέη αφορά;

Όλα τα χρέη με εξαίρεση οφειλές από αδικοπραξία που διαπράχθηκε με δόλο, διοικητικά πρόστιμα, χρηματικές ποινές, οφειλές  από φόρους και τέλη προς το Δημόσιο και εισφορές προς τους  οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης. Δεν υπάγονται επίσης σε ρύθμιση οφειλές που έχουν αναληφθεί το τελευταίο έτος πριν την υποβολή της αίτησης ρύθμισης. Στην τελευταία δηλαδή περίπτωση  ο οφειλέτης, εφόσον επιθυμεί να ρυθμίσει και αυτές τις οφειλές θα πρέπει να περιμένει να παρέλθει ένα έτος από τότε που αναλήφθηκαν για να υποβάλει την αίτηση.

4. Πότε οι οφειλέτες μπορούν να υπαχθούν  σε ρύθμιση;

Όταν έχουν περιέλθει σε μόνιμη αδυναμία πληρωμής ληξιπρόθεσμων χρηματικών οφειλών. Προϋπόθεση να μην έχει συμβεί αυτό δόλια. 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders