Εισφορές

Ρύθμιση για εισφορές σε 36 δόσεις

Με στόχο να εισπραχθεί τμήμα των οφειλών συνολικού ύψους 12 δισ. ευρώ από 850.000 οφειλέτες (κυρίως στο ΙΚΑ και  στον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών), το υπουργείο Απασχόλησης με εγκύκλιό του προς τα ασφαλιστικά ταμεία  παρέχει οδηγίες σχετικά με το νέο, πάγιο σύστημα ρύθμισης οφειλών για όλους τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders