Ανεπίδεκτη Είοπραξης

Eλεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία στο «κυνήγι» μεγαλοοφειλετών

Από ελεγκτικές εταιρείες και δικηγορικά γραφεία θα γίνεται ο έλεγχος των περιουσιακών στοιχείων φορολογούμενων, οι οποίοι έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς το δημόσιο πάνω από 150.000 ευρώ.

Τα παραπάνω προβλέπει απόφαση του υπουργού Οικονομικών Ευάγγελου Βενιζέλου, στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για την είσπραξη των ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το δημόσιο με την επιβολή αναγκαστικών μέτρων είσπραξης (δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων, πλειστηριασμού ακινήτων κα) με προτεραιότητα τους μεγάλους οφειλέτες.
 

Συλλογή ανεξάρτητου περιεχόμενου
Designed and developed by: Infowonders